Green Energy for Everyone – GEE
(Energie Verde pentru Toți)

Este un proiect care urmărește informarea și conștientizarea tuturor privind avantajele energiei provenite din surse regenerabile.

Acest proiect a pornit din dorința de a susține publicul larg, ONG-urile și companiile să dobândească mai multe cunoștințe despre energia regenerabilă și să afle cum să devină mai prietenoși cu mediul.

În prezent, se produce și se consumă la nivel global o cantitate enormă de energie electrică, în principal din prelucrarea combustibililor fosili și transformarea energiei nucleare. Prin acest proiect, tragem un semnal de alarmă cu privire la epuizarea viitoare a acestor resurse naturale și la posibilitatea imensă de a folosi alte resurse naturale – regenerabile, neconsumabile – care pot produce energie: solară, eoliană, hidroelectrică, oceanică, geotermală, biomasă și biocombustibili.

Green Energy for Everyone (GEE), în parteneriat cu AFM, Universitatea Ovidius Constanța și DiFine PR, finanțat de Innovation Norway, este un proiect care aduce în prim-plan conștientizarea viitoarei epuizări de resurse energetice și propune soluții verzi – sursele de energie regenerabilă, care sunt mai accesibile decât credem.

Obiective

0
Persoane impactate
0
De cursanti
0 %
obținut

Context

Sursele de energie regenerabilă (energie eoliană, energie solară, hidroenergie, energie oceanică, energie geotermală, biomasă și biocombustibili) sunt alternative la combustibilii fosili care ajută la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea aprovizionării cu energie și la reducerea dependenței, a piețelor volatile și incerte pentru combustibilii fosili, în special ulei si gaz.

Legislația UE privind promovarea surselor regenerabile a evoluat semnificativ în ultimii 15 ani.

În 2009, liderii UE au stabilit un obiectiv ca 20% din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile de energie până în 2020.

În 2018, obiectivul este stabilit ca până în 2030, 32% din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile de energie.

În iulie 2021, având în vedere noile ambiții climatice ale UE, liderii UE au primit o propunere de revizuire a țintei la 40% până în 2030. 

România s-a angajat prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 să reducă până în 2030 cu 43,9% emisiile ETS față de valorile din 2005.

Activități

Conferință de lansare

În cadrul acestui eveniment, va fi anunțată lansarea proiectului nostru. Vor fi prezenți reprezentanți ai presei române, reprezentanți ai organizațiilor din cadrul proiectului, părți interesate din mediul public și privat și publicul larg. Vor fi oferite detalii despre proiect și obiectivele acestuia, pentru o mai bună diseminare a informațiilor despre sursele regenerabile de energie, maximizând impactul proiectului.

Workshop

În cadrul workshopului se va prezenta proiectul Energie verde pentru toți, unde vom aborda următoarele subiecte:

  • Importanța utilizării surselor regenerabile de energie;
  • Prezentarea potenţialului ridicat al energiei regenerabile din România; 
  • Avantajele utilizării de către populație a energiei alternative pentru reducerea consumului de energie electrică, al cărei cost crește constant; 
  • Prezentarea beneficiilor pentru sănătate (reducerea poluării aerului și apei emise de cărbune și gaze naturale);
  • Impactul pozitiv al utilizării energiei regenerabile de către indivizi.

Vom arăta cum costurile tehnologiilor de energie regenerabilă au scăzut în mod constant și acestea contribuie la încetinirea încălzirii globale. De asemenea, generarea de energie electrică regenerabilă din biomasă poate avea o gamă largă de emisii de încălzire globală, în funcție de resursă și dacă aceasta este sau nu provenită și recoltată în mod durabil.

Organizarea workshop-ului va oferi participanților oportunitatea de a reflecta la începutul unor noi proiecte, pentru a fructifica tot ceea ce au învățat în cadrul întâlnirilor. De asemenea, va exista și un spațiu de networking, unde pot crea colaborări menite să implementeze modalități de realizare a energiei electrice folosind surse regenerabile de energie, fie din surse proprii, fie prin sponsorizări sau proiecte finanțate din fonduri naționale sau internaționale. Organizarea Mesei rotunde

Masa rotundă

În această parte a proiectului vom dezbate următoarele subiecte:

  • Importanța utilizării surselor regenerabile de energie; 
  • Prezentarea potenţialului ridicat al energiei regenerabile din România; 
  • Impactul pozitiv al utilizării energiei regenerabile de către companiile comerciale și avantajul față de concurență;
  • Abilitățile viitoare pe care le au părțile interesate, pentru a putea folosi noile cunoștințe despre energia regenerabilă în proiecte noi;
  • Nevoia crescută de abilități pentru surse regenerabile, în ceea ce privește ciclul de viață, cercetarea, proiectarea, construirea, exploatarea și întreținerea.

Această masă rotundă ajută părțile interesate să facă schimb de bune practici, transferând experiență între participanți, oferind know-how și contribuind la crearea unui viitor parteneriat care să ajute la crearea și implementarea de noi proiecte.

Participanții vor putea accesa ulterior manualele online care vor fi realizate după implementarea cursului de formare online. În cadrul mesei rotunde, participanții pot reflecta la începutul unor noi proiecte pentru a valorifica ceea ce au învățat în cadrul întâlnirilor și pentru a începe colaborări menite să implementeze modalități de obținere a energiei electrice folosind surse regenerabile de energie, fie din surse proprii, fie prin sponsorizări sau proiecte finanțate din fonduri naționale sau internaționale. 

Implementarea proiectelor va fi susținută de AFM, iar compania de consultanță Cosvitec Est va redacta proiectele, ajutând la continuitatea proiectului.

Conferința de încheiere

În cadrul acestui eveniment, va fi anunțată finalitatea proiectului nostru. Vor fi prezenți reprezentanți ai presei din România, reprezentanți ai organizațiilor din cadrul proiectului, părți interesate din mediul public și privat și publicul larg.

Vor fi prezentate informații despre proiect și vor fi furnizate rezultatele finale ale acestuia, pentru o mai bună diseminare a informațiilor despre sursele regenerabile de energie, maximizând impactul proiectului. Rezultatul acestei activități va fi comunicarea despre conferința finală și postarea materialelor despre eveniment.

TRAINING

Proiectul GEE își propune să ofere cetățenilor și afacerilor activități cu informații și abilități specifice pentru a adopta un comportament durabil în consumurile de energie. Cursul va fi în format online și va dura 5 zile, timp de 2 ore pe zi, împărțit în macro module și micro-unități de învățare, în limba romana și va consta în dobandirea de noi informatii despre sursele regenerabile de energie.
Fiecare modul se va baza pe o abordare mixtă: pe de o parte, experții vor transmite informații generale despre sursele de energie regenerabilă, avantajele și dezavantajele acestora, planurile naționale și europene cu privire la acestea și indicațiile pentru găsirea de fonduri și furnizori; pe de altă parte, formatorii vor stimula procesul de învățare propunând lucrul în echipă, dezbateri deschise și activități similare. Materialele care vor fi produse și utilizate vor fi diferite: conținuturile digitale precum videoclipuri sau imagini vor fi combinate cu articole și diapozitive tradiționale.

Vor fi prezentate informații despre proiect și vor fi furnizate rezultatele finale ale acestuia, pentru o mai bună diseminare a informațiilor despre sursele regenerabile de energie, maximizând impactul proiectului. Rezultatul acestei activități va fi comunicarea despre conferința finală și postarea materialelor despre eveniment.

Cursul va cuprinde urmatoarele capitole:

Ai nevoie de mai multe informații?
CONTACTAŢI-NE