Green Energy for Everyone – GEE
(Energie Verde pentru Toți)

Fii parte a tranziției către un viitor energetic sustenabil

Inscrie-te la curs

Proiectul Green Energy for Everyone vizează promovarea unui comportament durabil în consumul de energie prin furnizarea de informații și abilități relevante atât pentru cetățeni, cât și pentru afaceri. 

Acesta va dezvolta un curs online despre energia regenerabilă, structurat în diverse module și unități de învățare, oferind resurse atât în limba engleză, cât și în română. Cursul combină conținut digital, precum videoclipuri și linkuri online, cu materiale tradiționale de învățare, având și teste pentru evaluarea progresului cursanților. 

La final, participanții vor fi supuși unui examen ce atestă competențele dobândite în domeniul energiei regenerabile. Studenții care participa vor fi acreditați cu 3 credite în anul școlar curent pentru participarea și promovarea cursului.

Welcome to your SEL

Nume
Prenume
Email
Varsta : >16 ani
Care este nivelul dvs. in limba engleza?

Faceți parte din vreo categorie socială sau grup considerat a fi în situație defavorizată? Daca da, selectati varianta potrivita dvs.

Ați participat anterior la activități curriculare sau extracurriculare legate de economisirea energiei electrice?

Care sunt principalele motive pentru doriți să vă înscrieți la acest curs?

Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal.